latest news

March 2020

Μειωμένες εισφορές ΓεΣΥ για δύο μήνες με απόφαση του Υπουργικού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων για κορωνοϊό

Μη καταβολή της πρόσθετης εισφοράς ΓεΣΥ για 2 μήνες

Ενόψει του Προγράμματος Στήριξης Δημοσιονομικής Φύσεως και μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την μη καταβολή εισφοράς στο ΓεΣΥ για περίοδο δύο μηνών, τα ποσοστά εισφορών στο ΓεΣΥ διαμορφώνονται όπως φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα.

Σημείωση: Για το Μάρτιο η εισφορά θα είναι η αυξημένη. Για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο η εισφορά θα είναι μειωμένη. Για τον μήνα Ιούνιο και εντεύθεν η εισφορά θα είναι η αυξημένη).

Αποφάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, εγκρίθηκαν την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 τα πιο κάτω:1. Νομοσχέδιο που προνοεί προσωρινή αναστολή μέχρι τέλος Απριλίου 2020 της υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο καταβάλει το ποσό οφειλόμενου ΦΠΑ, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020, όταν οι συνολικές εκροές κατά τους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της λήξης της καθορισμένης φορολογικής περιόδου, δεν έχουν υπερβεί το ένα εκατομμύριο ευρώ.2. Νομοσχέδιο που προνοεί μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020, καθώς […]

Πρόγραμμα στήριξης Δημοσιονομικής Φύσεως για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

Το
«Πρόγραμμα Στήριξης» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Χορήγηση
«Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, για τη Φροντίδα
Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) λόγω
αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και
παιδοκομικούς σταθμούς (για ένα μήνα, €20εκ, εν δυνάμει δικαιούχοι 50.000 πρόσωπα)Για
την «ειδική άδεια», η οποία, δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες στο παρόν στάδιο, και στην οποία δεν περιλαμβάνονται
αργίες, θα παραχωρείται επίδομα ως ακολούθως:

Για
γονέα με μισθό μέχρι €2.500:
για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας»
σε ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 του […]

Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας μετά την έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου

Κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, επανεξετάστηκε η όλη κατάσταση που διαμορφώνεται με την αυξανόμενη εξάπλωση του κορωνοϊού.Με βάση τις επισημάνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα δεδομένα όπως διαφοροποιούνται, δυστυχώς, καθημερινά, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κύπρο, το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί πως η Κύπρος αντιμετωπίζει συνθήκες εκτάκτου ανάγκης.Προς τον πιο πάνω σκοπό, πρόσθετα των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και με όσα είχαν εξαγγελθεί με το διάγγελμα μου της Παρασκευής, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα τόσο όσον αφορά την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας όσο και τη διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των οικονομικά ευάλωτων ομάδων και της οικονομίας ευρύτερα.Όσον αφορά την προστασία του πληθυσμού από […]

December 2019

audit services cyprus

Παράταση για τις δηλώσεις ΗΕ34 & ΗΕ32

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στη συνεδρία της Ολομέλειας στις 6 Δεκεμβρίου 2019 αποφάσισε την τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου με την προθεσμία για υποβολή των δηλώσεων στον Έφορο Εταιρειών (π.χ.ΗΕ34, ΗΕ32 κα.) χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση να είναι η 18η Απριλίου 2020.

Ενόψει της νέας προθεσμίας, ο ΣΕΛΚ προτρέπει όλα τα Μέλη όπως σε συννενόηση με τους πελάτες τους προχωρήσουν στην υποβολή όλων των εκκρεμούντων καταχωρίσεων, προς αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητης ταλαιπωρίας και επιπρόσθετων τελών και επιβαρύνσεων.

Πηγή: Ανακοίνωση ΣΕΛΚ (ICPAC) προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου (16.12.2019)

November 2019

Important change in Company Law

Dear Clients and Associates,

Following a change in Company Law that took place in March 2019, the non-timely submission of the annual return will lead to an automatic fine. The annual return is a standardized document that is filed every year for every company in the Registrar of Companies accompanied by the financial statements of the previous year. So the annual return of 2019 must be accompanied with the financial statements of 2018. According to the new state of affairs if an annual return is not filed on time then as from the end of January 2020, late submission of annual returns for 2019 will be subject to the […]

Ανακοίνωση για την χρηματική επιβάρυνση

Το ΤΕΕΕΠ ανακοινώνει ότι από τις 18/12/2019, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Κεφ. 113, Τροποποιητικός Νόμος 149(Ι) 2018, ισχύει η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για τα έντυπα όπως αναγράφονται στο πίνακα πιο κάτω.Διευκρινίζεται ότι η χρηματική επιβάρυνση εφαρμόζεται και έχει ισχύ ΜΟΝΟ για τις υπηρεσίες οι οποίες με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 θα κοινοποιηθούν μετά τις 18/12/2019. Ο πιο πάνω υπολογισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η τελευταία αναμενόμενη ημερομηνία υποβολής (ημερομηνία αλλαγής ή ημερομηνία αναφοράς/σύνταξης της ετήσιας έκθεσης + χρονικό περιθώριο που επιτρέπει ο Νόμος), ενός έντυπου στο Τμήμα βρίσκεται ημερολογιακά μετά από τις 18/12/2019. Παράδειγμα 1: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ32 με ημερομηνία σύνταξης […]

March 2019

Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2018

Το Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της
Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος 2018
μέσω του συστήματος  TaxisNet στη
διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της πιο πάνω Δήλωσης,
είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα TaxisNet – Άμεσης Φορολογίας.

Επισημαίνεται ότι, η τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης
Εισοδήματος Μισθωτού είναι η 31η Ιουλίου, 2019 και
Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς λογαριασμούς) είναι η 30η Σεπτεμβρίου
2019.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax , έχει αναρτηθεί, χρήσιμο
ενημερωτικό υλικό, κάτω από το εικονίδιο «Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου  2018», όπως «Οδηγός Εγγραφής στο σύστημα TAXISnet», «Οδηγός για τη
συμπλήρωση της Δήλωσης Εισοδήματος ΜΙσθωτού 2018», «τηλέφωνα επικοινωνίας» κλπ.
το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε.

June 2018

Temporary Tax Assessment 2018

The Temporary Tax Assessment for the tax year 2018 is approaching. We urge you to give due consideration to the matter so as to ensure that the payment of the relevant tax liability is performed in a timely manner.
In accordance with Taxes Law, all companies must notify the Commissioner of Taxation of their estimated chargeable income, and consequently their resulting temporary tax for the year 2018, by 31 July 2018. Based on the temporary tax computation, tax is payable in two equal installments as follows:

1st Installment:  July 2018
2nd Installment: 31 December 2018

You should also note that:

Non-payment on the due dates entails payment of interest at the rate of 3,5% per annum
Non payment on the due dates will also attract a monetary charge […]

May 2018

Υποβολή αιτημάτων για ένταξη σε Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 3η Ιουλίου 2018, είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για ένταξη σε Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών που προέκυψαν για τα φορολογικά έτη/περιόδους μέχρι 31/12/2015.
Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον:

Έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις
Έχουν πληρωθεί τυχόν οφειλόμενοι Φόροι, ή/και έχει γίνει διευθέτηση για πληρωμή τους, για περίοδο που αφορά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015

Επισημαίνεται ότι, φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις (για τα εν λόγο έτη/περιόδους) μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 έχουν δικαίωμα να εντάξουν τυχόν φορολογικές οφειλές που θα προκύψουν, σε σχέδιο ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών μετά την 3η Ιουλίου 2018.